Aktiviti Pengukuhan

05/05/2012

Soalan pengukuhan :

Tekanan Emosi dalam Kalangan Guru :

Stress :


  • Nyatakan tanda-tanda tekanan emosi yang dihadapi oleh guru.

  • Senaraikan  perbezaan di antara stress dan Burnout.

  • Huraikan langkah-langkah untuk menangani dan mengurus tekanan emosi yang dihadapi guru.


Burnout : 

  • Nyatakan definisi dan konsep Burnout.
  • Nyatakan punca- punca Burnout Guru.

  • Nyatakan simptom dan tanda-tanda  Burnout.
  • Huraikan langkah-langkah menangani Burnout.